Proces realizacji

Podstawowym kryterium do stworzenia skutecznej kampanii reklamowej jest rozpoznanie potrzeb Klienta.

Rozpoznanie

Przedstawiasz nam swoje oczekiwania.

Planowanie

Proponujemy Ci najlepsze rozwiązanie
  • Następnie planujemy nasze działania, ustalamy zasady współpracy oraz wybieramy najskuteczniejsze narzędzia promocji.
  • Na tym etapie skupiamy się przede wszystkim na poznaniu specyfiki firmy naszych Klientów, oraz dokładnie określamy profil odbiorców, do których reklama ma dotrzeć.
  • Kolejnym krokiem jest projektowanie. Zajmiemy się wymyśleniem oraz stworzeniem wstępnych projektów. Na tym etapie szczególnie cenimy ścisłą współpracę z Klientami i zachęcamy do kontaktu oraz rozmów po to, aby projekty były zgodne z oczekiwaniami Klienta oraz poczuciem jego estetyki.
  • Gdy projekty zostaną ostatecznie zaakceptowane, przystępujemy do ich realizacji.

Drukujemy, składamy, montujemy, dostarczamy.

Na koniec czekamy na pozytywne efekty naszych działań.

Projektowanie

Przygotowujemy projekt.

Realizacja

Otrzymujesz produkt.

Leave a Comment