RODO – KLAUZULA INFORMACYJNA

25.05.2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO) mające na celu ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej. Jednocześnie informujemy, iż troszczymy się o to by Państwa dane były właściwie zabezpieczone a ich przetwarzanie było jasne, rzetelne i zgodne zobowiązującymi przepisami w tej kwestii. W tym celu podejmujemy działania zmierzające do zachowania najwyższych standardów w zakresie bezpieczeństwa informacji.

Administratorem Państwa danych osobowych zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 (dalej: „Rozporządzenie”) jest:

P.H.U. “Luidor” Zbigniew Szałwiński z siedzibą w 05-822 Milanówek, ul. Brzozowa 2, wpisana do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta Milanówka pod Nr 589, REGON: 002053271, NIP: 529-000-40-25

luidor@luidor.pl; www.luidor.pl

I, Cel przetwarzania Państwa danych osobowych

Przy zawieraniu umowy możemy pozyskać Państwa dane osobowe:

 • nazwisko i imiona
 • adres zamieszkania / korespondencji/ prowadzenia działalności
 • numer kontaktowy / adres e-mail
 • numer identyfikacyjny – zgodny z wymogami prawnymi.

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 • zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia);
 • realizacji obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia) (np. wystawiania i przechowywania faktur);
 • realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia) (np. ustalenia,
 • dochodzenia i egzekucji roszczeń).

Państwa dane mogą być również przetwarzane w innych celach, jeżeli udzielili Państwo zgody na takie przetwarzanie (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia) – zgoda na działania marketingowe. Prowadzenia działań marketingowych dotyczy w szczególności przekazywania (w tym na adres e-mail) newsletterów, cenników i ofert promocyjnych, informacji handlowych, informacji o organizowanych wydarzeniach, zaproszeń.

II. Dostęp do Państwa danych

Państwa dane będą udostępnione;

 • podmiotom i organom, którym jesteśmy zobowiązani lub upoważnieni udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. Prokuraturze, Policji);
 • podmiotom uczestniczącym w procesach niezbędnych do wykonywania zawartych z osobą, której dane dotyczą umów.

III. Okres przechowywania Państwa danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa, w szczególności przez okres wskazany w przepisach podatkowych, rachunkowych, przepisach dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Państwa prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych

IV. Przysługuje Państwu:

 • prawo dostępu do swoich danych;
 • prawo do sprostowania danych osobowych;
 • prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych;
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w oparciu o zgodę.

V. Mogą Państwo dokonać zgłoszenia w celu realizacji swoich praw w następujący sposób:

a) pisemnie na adres: P.H.U. “Luidor” Zbigniew Szałwiński 05-822 Milanówek, ul. Brzozowa 2
b) drogą elektroniczną na adres: luidor@luidor.pl

W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wycofać w następujący sposób:

a) pisemnie na adres: P.H.U. “Luidor” Zbigniew Szałwiński 05-822 Milanówek, ul. Brzozowa 2
b) drogą elektroniczną na adres: luidor@luidor.pl

VII. Możliwość wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia

VIII. Obowiązek podania danych osobowych

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w niektórych sytuacjach jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy oraz ustawowo określonych uprawnień i obowiązków. W przypadku niepodania danych osobowych niektórych sytuacjach zmuszeni jesteśmy odmówić zawarcia umowy.

W zakresie, w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie Państwa zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Informujemy, iż wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail w rodo@luidor.pl
każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

Polityka prywatności plików Cookies

Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników, które służą realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną, oraz danych zebranych za pomocą plików Cookies, przez P.H.U. “Luidor” Zbigniew Szałwiński z siedzibą w 05-822 Milanówek, ul. Brzozowa 2.

Przekazane przez Ciebie dane osobowe, które zbieramy m.in. w trakcie wysyłania widomości do nas poprzez formularz kontaktowy na naszej stronie www.luidor.pl, wykorzystujemy tylko i wyłącznie w celu realizacji umowy sprzedaży, obsługi płatności czy dostawy oraz naszych kontaktów z Tobą. Nie udostępniamy tych danych osobom postronnym. Dane przekazywane w trakcie korespondencji wykorzystujemy tylko i wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie i przedstawinie oferty na wykonanie dzieła. Możliwy jest również kontakt telefoniczny w celu omówienia kwestii dotyczących zamówienia. Informacje handlowe wysyłamy drogą elektroniczną, tylko w przypadku gdy wyrazisz na to zgodę. W każdej chwili możesz taką zgodę wycofać. Podczas pobytu na naszej stronie internetowej zbieramy informacje dotyczące Twojej wizyty. Pozwalają nam one na personalizację stron i ofert. Pliki Cookies z których korzystamy można w każdej chwili wyłączyć wykorzystując stosowne opcje Twojej przeglądarki internetowej.
Jako nasz Klient masz prawo wglądu oraz edycji swoich danych oraz prawo do żądania informacji o treści przechowywanych danych na Twój temat, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, sprostowania błędów, uzupełnienia, uaktualniania czy przeniesienia Twoich danych. Przekazywane nam dane osobowe są pilnie strzeżone, a dostęp do nich ma wyłącznie upoważnieni pracownicy.

Jeśli chce Pani/Pan zmienić zakres przetwarzanych przez nas danych, w tym wnieść sprzeciw i/lub cofnąć swoją zgodę, wyślij wiadomość na adres e-mail: rodo@luidor.pl

Warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

 1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Użytkownik może dokonać zmian za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczaniu na urządzeniach Użytkownika. Szczegółowe informacje dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.
 2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, z której korzysta.
 3. Ograniczenie stosowania plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne na stronie Serwisu internetowego.

Cookies Zewnętrzne:

 1. Zbieranie ogólnych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych: Google Analytics.
 2. Prezentowanie reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzi reklamy internetowej.
 3. Wykorzystanie funkcji interaktywnych w celu popularyzacji Serwisu internetowego za pomocą serwisów społecznościowych: Facebook.com.
 4. Ograniczenie stosowania plików Cookiesmoże wpłynąć na funkcjonalność i dostępność naszego serwisu internetowego www.luidor.pl.