Formularz kontaktowy

  Adres

  P.H.U. „Luidor” Zbigniew Szałwiński
  Brzozowa 2, 05-822 Milanówek

  tel./fax 22 755 81 26

  Andrzej Pielak   |  tel. kom. 501 27 55 27
  Zbigniew Szałwiński   |  
  tel. kom. 501 215 554

  email: luidor@luidor.pl

  NIP: 529 000 40 25
  REGON: 002053271
  Nr ewidencyjny 589 z dn. 10.02.1984 (Wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzony przez burmistrza miasta Milanówka)